skip to content

Info

K

De Blue-bikers,

Ontstaan in mei 2005, naar aanleiding van een motorrit naar Durbuy,
ingericht door en voor collega's van de Politiezone Geel.

Na deze rit werd er al snel gesproken over een volgende rit en andere activiteiten.
Zo ontstond de club, ontmoet de gedachtengang om op regelmatige tijdstippen een rit te doen
en deze open te stellen voor collega's en aanverwanten.

Je kan op onze website terecht voor informatie, alsook onze evenementen.

Lidmaatschapsvoorwaarden zijn bepaald in het huishoudelijk reglement wat werd goedgekeurd op de 
bestuursvergadering van 7 april 2010.

Lid worden kan door contact op te nemen met een van de bestuursleden of via de website.
Je aanvraag zal dan worden voorgelegd op de bestuursvergadering, waarna u op de hoogte zal
worden gebracht.
  

 
Niets van op deze site mag op welke wijze dan ook verveelvoudigd , opgeslagen of gepubliceerd worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de webmaster.
Rekeningnummer Blue-Bikers: BE82 7330 5123 9268 - BIC :KREDBEBB